Là người tiêu dùng thông minh bạn sẽ chọn lựa cho mình những chi tiêu hợp lý, chọn lựa và sử dụng hợp với nhu cầu và tạo ra cho mình những vật chất dư thừa cất đi phòng khi cần đến. Chọn lựa tiêu dùng thông minh giúp bạn hoàn thiện hơn trong...