Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống – xã hội ngày càng mạnh mẽ, chất lượng cuộc sống theo đó đi lên. Tại các trường mầm non, không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích từng cá nhân giáo viên sử dụng những ứng dụng hay phần mềm...