Phần mềm quản lý mầm non Archive

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống – xã hội ngày càng mạnh mẽ, chất lượng cuộc sống theo đó đi lên. Tại các trường mầm non, không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích từng cá nhân giáo viên sử dụng những ứng dụng hay phần mềm...
Phần mềm quản lý dinh dưỡng mầm non  được đánh giá cao với khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả của ban quản trị trường cũng như mong muốn theo dõi tình hình hoạt động ăn ngủ nghỉ của con tại trường. Với mô đun tính khẩu phần dinh dưỡng của các...