Công nghệ phát triển giúp tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng Công nghệ giống như một mô hình trường học thu nhỏ, chúng ta có thể mở rộng hiểu biết và học được rất nhiều kiến thức từ đó. Sự phát triển ngày càng cao của khoa học và công nghệ mang...