Ở một nơi mà chuyện “sex” là thứ gì đó cực kì nhạy cảm,tế nhị như ở các nước phương đông hay cụ thể là ở Việt Nam thì người ta chẳng mấy ai nhìn nhận thấy những tác dụng tuyệt vời của nó. Theo một cuọc khảo sát của đại học Oregon và...