Phần mềm quản lý dinh dưỡng mầm non  được đánh giá cao với khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả của ban quản trị trường cũng như mong muốn theo dõi tình hình hoạt động ăn ngủ nghỉ của con tại trường. Với mô đun tính khẩu phần dinh dưỡng của các...