hệ thống băng tải Archive

Hệ thống băng tải quản lý kho hàng thường được áp dụng cho các công ty có quy mô lớn. Tuy nhiên các công ty có quy mô vừa và nhỏ lại không được chú trọng đầu tư cho kho quản lý hàng hóa vì muốn tiết kiệm chi phí. Nhưng ngược lại việc...
Một hệ thống băng tải là một phần của một hệ thống vận chuyển cho phép việc xử lý cơ học của các loại vật khác nhau. Một hệ thống vận chuyển có thể được sử dụng trong các khâu xử lý với các kích cỡ và chất liệu vật chuyển và được biết...