Ngày nay, việc sử dụng gmail theo tên miền đang là vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm cũng như sử dụng. Điều đó cho thấy được doanh nghiệp đang dần quan tâm đến việc đồng bộ hóa các điểm tiếp xúc với khách hàng và tạo ra sự tin tưởng tuyệt...