Một hệ thống băng tải là một phần của một hệ thống vận chuyển cho phép việc xử lý cơ học của các loại vật khác nhau. Một hệ thống vận chuyển có thể được sử dụng trong các khâu xử lý với các kích cỡ và chất liệu vật chuyển và được biết...