10 Th9

Sự khác biệt giữa bộ chuyển mạch Switch lớp 2 với lớp 3

Nói chung, nếu bạn muốn kết nối tất cả các thiết bị mạng và thiết bị khách trong một mạng, thiết bị chuyển mạch switch Lớp 2 là một trong những thiết bị cơ bản mà bạn cần. Khi sự đa dạng của các ứng dụng mạng tăng lên và việc triển khai các mạng hội tụ phát triển, chuyển mạch mạng mới , chẳng hạn như chuyển mạch switch lớp 3, đang phát triển mạnh ở cả trung tâm dữ liệu, mạng doanh nghiệp phức tạp, các ứng dụng thương mại và thậm chí cả các dự án khách hàng cao cấp. Layer 2 vs Layer 3 Switch, sự khác biệt của chúng là gì?

ᐅ  EX2300-24T ; EX3400-24T

Bộ chuyển mạch Switch L2 & L3 là gì?

Các thuật ngữ Lớp 2 & 3 được thông qua từ mô hình Kết nối Hệ thống Mở (OSI), là mô hình tham chiếu để mô tả và giải thích truyền thông mạng. Mô hình OSI có bảy lớp: lớp ứng dụng, lớp trình bày, lớp phiên, lớp truyền tải, lớp mạng, lớp liên kết dữ liệu và lớp vật lý, trong đó lớp liên kết dữ liệu là Lớp 2 và lớp mạng là Lớp 3. Các thiết bị chuyển mạch hoạt động trong các lớp này lần lượt được gọi là Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 và Bộ chuyển mạch Switch Lớp 3.

Sự khác biệt giữa bộ chuyển mạch Switch lớp 2 với lớp 3

Sự khác biệt chính giữa Lớp 2 và Lớp 3 là chức năng định tuyến. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất nằm giữa Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 và Bộ chuyển mạch Switch Lớp 3. Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 chỉ hoạt động với địa chỉ MAC và không quan tâm đến địa chỉ IP hoặc bất kỳ mục nào của các lớp cao hơn.

Bộ chuyển mạch Switch Lớp 3, hoặc Bộ chuyển mạch Switch nhiều lớp, có thể thực hiện tất cả công việc mà Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 thực hiện. Ngoài ra, nó có thể thực hiện định tuyến tĩnh và định tuyến động. Điều đó có nghĩa là, một Bộ chuyển mạch Switch Lớp 3có cả bảng địa chỉ MAC và bảng định tuyến IP, đồng thời xử lý giao tiếp nội bộ VLAN và định tuyến gói tin giữa các VLAN khác nhau.

Một Bộ chuyển mạch Switch chỉ bổ sung định tuyến tĩnh được gọi là Lớp 2+ hoặc Lớp 3 Lite. Ngoài các gói định tuyến, thiết bị chuyển mạch Lớp 3 cũng bao gồm một số chức năng yêu cầu khả năng hiểu thông tin địa chỉ IP của dữ liệu đi vào thiết bị chuyển mạch, chẳng hạn như gắn thẻ lưu lượng VLAN dựa trên địa chỉ IP thay vì cấu hình cổng theo cách thủ công. Thiết bị chuyển mạch lớp 3 được tăng cường sức mạnh và bảo mật theo yêu cầu.

Khi ở giữa các Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 và Lớp 3, bạn nên nghĩ xem nó sẽ được sử dụng ở đâu. Nếu bạn có miền Lớp 2 thuần túy, bạn có thể chỉ cần chuyển sang lớp 2. Miền thuần túy Lớp 2 là nơi các máy chủ được kết nối, do đó, Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 sẽ hoạt động tốt ở đó. Đây thường được gọi là lớp truy cập trong cấu trúc liên kết mạng. Nếu bạn cần Bộ chuyển mạch Switch để tổng hợp nhiều Bộ chuyển mạch Switch truy cập và thực hiện định tuyến giữa các VLAN, thì cần có Bộ chuyển mạch Switch Lớp 3. Đây được gọi là lớp phân phối trong cấu trúc liên kết mạng.

Bài đăng này đã giải thích sự khác biệt của Layer 2 và Layer 3 Switch. Việc so sánh các chức năng của chúng cũng được thực hiện, với hy vọng giải quyết vấn đề quyết định giữa các thiết bị này. Ngoài ra, các thông số chính để đo Bộ chuyển mạch Switch Lớp 2 hoặc Lớp 3 cũng được thảo luận. Không phải lúc nào thiết bị cao cấp hơn cũng tốt hơn, nhưng việc chọn thiết bị thích hợp nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn là đúng.

Loading Facebook Comments ...