8 Th11

CÁCH DÙNG THERMOMETER ĐỒNG HỒ CASIO OUTGEAR: MÃ SGW-400H (SGW-400HD)

Các mẫu đồng hồ Casio OUTGEAR số hiệu bắt đầu bằng SGW-400H hoặc SGW-400HD có cách dùng Thermometer để đo nhiệt độ tương tự nhau. Chức năng nổi bật của chúng là Đo Độ Cao+Dự Báo Thời Tiết và Đo Nhiệt Độ do hai cảm biến Áp Suất Không Khí và Nhiệt Độ mang lại.

 

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-564d-2avdf-day-kim-loai-nen-mat-mau-xanh

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-564d-1avdf-day-kim-loai-vien-mat-diem-do

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-564bl-5avdf-day-da-mau-nau-mat-mau-den

 

Cách Dùng Thermometer Đồng Hồ Casio OUTGEAR Đo Nhiệt Độ Nút SGW-400H-SGW-400HDSơ đồ vị trí các nút trên đồng hồ Casio OUTGEAR SGW-400H và SGW-400HD

 

Cách dùng Thermometer đồng hồ Casio OUTGEAR SGW-400H và SGW-400HD:

Bước 1: Khi đồng hồ ở chế độ xem thời gian bình thường ẤN NÚT C để vào chế độ Thermometer – Đo Nhiệt Độ.
▂     Sau khoảng 5 giây đồng hồ sẽ hiển thị kết quả đo nhiệt độ ở dưới cùng màn hình.
▂     Đồng hồ sẽ cập nhật kết quả đo mỗi 5 giây trong ba phút đầu tiên, hết 3 phút này thì đồng hồ sẽ cập nhật kết quả đo mỗi hai phút.

Bước 2: ẤN NÚT C năm lần để trở về chế độ xem thời gian bình thường.
▂     Đồng hồ này sẽ tự động trở về chế độ xem thời gian bình thường nếu bạn không bấm bất cứ nút nào sau khi vào chế độ Đo Nhiệt Độ trong khoảng 1 giờ.

 

Cách chuyển đổi đơn vị hiển thị nhiệt độ:

B1. Khi đồng hồ ở chế độ xem thời gian bình thường ẤN GIỮ NÚT Acho đến khi có ký tự trên màn hình nhấp nháy.
B2. ẤN GIỮ NÚT C cho đến khi chữ TEMP xuất hiện
B3. ẤN NÚT D để chuyển đổi giữa Celsius (°C) và Fahrenheit (°F).
B4. ẤN NÚT A để thoát ra màn hình cài đặt.

 

 

 

CÁCH DÙNG THERMOMETER ĐỒNG HỒ CASIO OUTGEAR: MàSGW-450H (SGW-450HD)

Các mẫu đồng hồ giá rẻ Casio OUTGEAR số hiệu bắt đầu bằng SGW-450H hoặc SGW-450HD có cách dùng Thermometer để đo nhiệt độ tương tự nhau. Chức năng nổi bật của chúng là Đo Độ Cao+Dự Báo Thời Tiết và Đo Nhiệt Độ do hai cảm biến Áp Suất Không Khí và Nhiệt Độ mang lại.

Cách Dùng Thermometer Đồng Hồ Casio OUTGEAR Đo Nhiệt Độ Nút SGW-450H-SGW-450HDSơ đồ vị trí các nút trên đồng hồ Casio OUTGEAR SGW-450H và SGW-450HD

 

Cách dùng Thermometer đồng hồ Casio OUTGEAR SGW-450H và SGW-450HD:

Bước 1: Khi đồng hồ ở chế độ xem thời gian bình thường ẤN NÚT C để vào chế độ Thermometer – Đo Nhiệt Độ.
▂     Các kết quả đo nhiệt độ sẽ xuất hiện trên màn hình sau khoảng 5 giây.
▂     Đồng hồ sẽ tự động cập nhật kết quả đo mỗi 5 giây trong 3 phút đầu tiên, hết 3 phút thì đồng hồ sẽ tự động cập nhật kết quả đo mỗi 2 phút.

Bước 2: ẤN NÚT C 5 lần để trở về chế độ xem thời gian bình thường.
▂     Đồng hồ này sẽ tự động trở về chế độ xem thời gian bình thường nếu bạn không thực hiện bất kỳ hoạt động trong khoảng 1 giờ kể từ khi vào chế độ Thermometer – Đo Nhiệt Độ.

 

Cách chuyển đổi đơn vị hiển thị nhiệt độ:

B1. Khi đồng hồ ở chế độ xem thời gian bình thường ẤN GIỮ NÚT Acho đến khi có ký tự trên màn hình nhấp nháy.
B2. ẤN GIỮ NÚT C cho đến khi chữ TEMP xuất hiện.
B3. ẤN NÚT D để chuyển đổi giữa Celsius (°C) và Fahrenheit (°F).
B4. ẤN NÚT A để thoát ra màn hình cài đặt.

 

Loading Facebook Comments ...